22 SEPTEMBER 2010


Tempelhof Flughafen

13 SEPTEMBER 2010

Bennett Miller: Pomeranian Platz, 2010.

11 SEPTEMBER 2010

Renata Lucas: Kunst-Werke, 2010 (Cabe├ža e cauda de cavalo). Shown at KW Institute for Contemporary Art